Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Đặt bếp nhà bạn như thế nào cho phù hợp phong thủy (P2)

NHÀ HƯỚNG TỐN

– Huyền quan – cửa vào của “vượng khí”: Nhà hướng tốn dù là nhà tập thể hay nhà riêng, huyền quan đều nên mở phía tây bắc hoặc phía bắc. Đối với nhà riêng nếu huyền quan mở phía tây bắc thì sẽ thu được vượng khí mạnh hơn.
– Nhà bếp – cửa ra của “suy khí”: hướng nhà bếp lý tưởng nhất là đặt ở phía tây nam, sau nữa là phía tây. Khi huyền quan của nhà riêng mở theo hướng tây bắc thì nhà bếp mới có thể đặt ở phía đông.

NHÀ HƯỚNG TỊ

– Huyền quan – cửa vào của “vượng khí”: Nhà hướng tị huyền quan có thể mở theo hướng tây bắc hoặc hướng bắc. nếu là nhà riêng có thể mở ở phía tây bắc để vượng khí càng mạnh. Huyền quan mở ở phía tây là kém nhất.
– Nhà bếp – cửa ra của “suy khí”: Hướng của nhà bếp lý tưởng nhất là đặt ở phía tây nam, sau nữa là phía tây. Đối với nhà riêng, chỉ khi huyền quan mở phía tây bắc thì nhà bếp mới có thể đặt ở phía đông.

NHÀ HƯỚNG BÍNH

– Huyền quan – cửa vào của “vượng khí”: Nhà hướng bính huyền quan nên mở hướng đông bắc, ngoài ra cũng có thể mở theo hướng bắc hoặc tây bắc. Đối với nhà tập thể, hướng huyền quan lý tưởng nhất là phía đông bắc. đối với nhà riêng thì hướng bắc là tốt nhất.
– Nhà bếp – cửa ra của “suy khí”: Nhà bếp nên đặt ở phía tây. Nếu là nhà riêng, huyền quan ở phía bắc thì nhà bếp nên đặt ở phía đông là tốt nhất.

NHÀ HƯỚNG NGỌ

– Huyền quan – cửa vào của “vượng khí”: Nhà hướng ngọ huyền quan nên mở phía tây bắc hoặc phía đông. Song đối với nhà riêng, huyền quan chỉ có thể ở phía bắc.
– Nhà bếp – cửa ra của “suy khí”: Nhà bếp ở phía đông hoặc phía tây thì có lợi nhất cho việc bài xuất suy khí. Nếu huyền quan mở ở phía chính diện, thì nhà bếp có thể đặt ở phía đông hoặc phía nam.

NHÀ HƯỚNG ĐINH

– Huyền quan – cửa vào của “vượng khí”: Nhà hướng đinh huyền quan nên mở phía tây bắc hoặc đông bắc. huyền quan mở phía tây bắc hay đông bắc đều không khác nhau lắm, nói một cách mạnh dạn thì nếu mở theo hướng tây bắc vượng khí sẽ mạnh hơn. Nhà tập thể hay nhà riêng đều như thế.
– Nhà bếp – cửa ra của “suy khí”: Nhà bếp nên đặt ở phía tây bắc hoặc phía đông của ngôi nhà. Cả hai phía ấy đều ở phía trái hoặc phía phải của nhà, do đó đều hợp lý cả.

NHÀ HƯỚNG MÙI

– Huyền quan – cửa vào của “vượng khí”: Nhà hướng mùi huyền quan nên ở phía đông. Song đối với nhà riêng thì huyền quan nên ở phía đông bắc và phải lấy phương dần trong hướng đông bắc làm trung tâm thì mới có ý nghĩa.
– Nhà bếp – cửa ra của “suy khí”: Nhà bếp nên đặt ở phía nam. Phía đông tuy cũng có thể đặt được nhưng không tốt bằng phía nam. Nhà tập thể và nhà riêng đều theo nguyên tắc ấy.

NHÀ HƯỚNG KHÔN

– Huyền quan – cửa vào của “ vượng khí”: đây là hướng quỷ môn do đó nhà thường không chọn theo hướng này, song đối với những người có kiến thức địa lý phong thủy thì hướng này cũng không phải là không dùng được. huyền quan nên mở ở phía đông bắc, nhưng phải tránh hướng “cấn”, mà theo hướng sửu hoặc hướng dần. đối với nhà riêng nếu huyền quan không được mở ở phía đông bắc mà phải là phía bắc hoặc phía đông.
– Nhà bếp – cửa ra của “suy khí”: Nhà bếp có thể đặt ở phía đông hoặc phía nam. Nếu nhà riêng có huyền quan đặt ở phía bắc hoặc phương đông thì nhà bếp nên đặt ở phía tây bắc.

NHÀ HƯỚNG THÂN

– Huyền quan – cửa vào của “vượng khí”: nhà hướng thân huyền quan nên ở phía đông bắc. hướng bắc tuy là hướng quỷ môn , nhưng chỉ cần huyền quan và nhà vệ sinh không cùng nằm trên một đường thẳng là không có vấn đề gì. Đối với nhà riêng thì huyền quan không phải là phía đông bắc mà là phái bắc hoặc phía đông.
– Nhà bếp – cửa ra của “suy khí”: Nhà bếp có thể đặt ở phía nam hoặc phía tây bắc. đối với nhà riêng, khi huyền quan đặt ở phía đông hoặc phía bắc thì nhà bếp nên đặt ở phái tây bắc.

NHÀ HƯỚNG CANH

– Huyền quan – cửa vào của “vượng khí”: nhà hướng canh huyền quan nên mở phía đông nam. Song nếu là nhà riêng thì cũng có thể mở phía đông.
– Nhà bếp – cửa ra của “suy khí”: Nhà bếp nên ở phía đông bắc , cũng có thể phía tây bắc. song nếu đặt ở phía tây bắc thì suy khí thoát chậm. đối với nhà riêng thì nhà bếp nên đặt ở phía đông nam hoặc phía nam.

NHÀ HƯỚNG DẬU

– Huyền quan – cửa vào của “vượng khí”: Nhà hướng dậu huyền quan nên mở ở phía đông nam. Đối với nhà riêng huyền quan cũng có thể mở ở phía đông.
– Nhà bếp – cửa ra của “suy khí”: Nhà bếp khác với huyền quan dù là nhà tập thể hay nhà riêng, nhà bếp đều nên đặt ở phía bắc hoặc phía nam.

NHÀ HƯỚNG TÂN

– Huyền quan – cửa vào của “vượng khí”: Nhà hướng tân huyền quan nên mở ở phía đông nam. Song đối với nhà riêng huyền quan cũng có thể mở ở phía đông bắc.
– Nhà bếp – cửa ra của “suy khí”: Đối với nhà tập thể thì nhà bếp nên đặt ở phía tây bắc hoặc phái đông bắc là tốt. đối với nhà riêng thì nhà bếp nếu đặt ở phía bắc hoặc phía nam thì có lợi cho việc bài xuất suy khí.

NHÀ HƯỚNG TUẤT

– Huyền quan – cửa vào của “vượng khí”: Nhà hướng tuất huyền quan nên mở ở phía đông nam hoặc phía đông. Ngoài ra nếu huyền quan đặt ở phía nam thì dù không được vượng khí nhưng cũng có thể nhận được luồng khí khá mạnh. Đối với nhà riêng nên mở ở phía đông nam.
– Nhà bếp – cửa ra của “suy khí”: Nhà tập thể hoặc nhà riêng, nhà bếp đều nên đặt ở phía bắc.

NHÀ HƯỚNG CÀN

– Huyền quan – cửa vào của “vượng khí”: Nhà hướng càn, dù nhà tập thể hay nhà riêng huyền quan đều nên mở ở phía đông nam hoặc phía nam. Trong các sách phổ thông về phong thủy đều nói nhà hướng càn là nhà dễ giàu có, thực ra đây là 1 trong những hướng khó vận dụng nhất, cho nên cố gắng tìm chọn hướng khác thì tốt hơn.
– Nhà bếp – cửa ra của “suy khí”: Cho dù là nhà tập thể hay nhà riêng, nhà bếp đều nên đặt ở phía đông hoặc phía bắc.

NHÀ HƯỚNG HỢI

– Huyền quan – cửa vảo của “vượng khí”: Nhà hướng hợi, dù nhà tập thể hay nhà riêng thì huyền quan đều nên mở phía đông nam. Huyền quan cũng có thể mở ở phía nam, song cần phải chú ý nhiều về mặt sức khỏe. nhà bếp nhất định phải đặt ở phía tốt nhất.
– Nhà bếp – cửa ra của “suy khí”: Dù nhà tập thể hay nhà riêng, nhà bếp đều nhất thiết phải chọn ở phía đông hoặc phía bắc. cả hai phía này đều có thể khiến cho khí trong nhà thông thương dễ dàng.

Xem thêm: Đặt bếp nhà bạn như thế nào cho phù hợp phong thủy (P1)

Xem thêm: 12 điều kiêng kỵ ở phòng bếp

Xem thêm: Phong thủy bếp những vị trí trong nhà không nên đặt bếp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *