Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Đặt bếp nhà bạn như thế nào cho phù hợp phong thủy (P1)

ĐẶT BẾP VÀ CỬA NHÀ NHƯ THẾ NÀO CHO PHÙ HỢP VỚI NGÔI NHÀ CỦA BẠN?

Địa lý phong thủy quan niệm rằng:
– Huyền quan là cửa vào nhà của vượng khí.
– Nhà bếp là cửa bài xuất suy khí.
Vì vậy trong nhiều vấn đề của bố cục nội thất theo thuật phong thủy thì sự bố trí vị trí của huyền quan và nhà bếp là quan trọng nhất.
Khi nói huyền quan và nhà bếp của một ngôi nhà theo phương nào là xuất phát từ tâm nhà mà nói.
Dưới đây sẽ giới thiệu cụ thể cách chọn vị trí huyền quan và nhà bếp cho từng hướng nhà và cho cả hai trường hợp: nhà tập thể và nhà riêng:

Nhà bếp là nơi tụ họp quây quần

I – VỊ TRÍ HUYỀN QUAN VÀ NHÀ BẾP
NHÀ HƯỚNG NHÂM

– Huyền quan – cửa vào của “vượng khí” : nhà hướng nhâm huyền quan mở theo phương đông nam (so với tâm nhà) vượng khí sẽ vào qua đó.
Song nếu đó là nhà riêng thì phía đối diện ngôi nhà (phương nam) mở huyền quan cũng có thể hút được vượng khí.
– Nhà bếp – cửa sau của “suy khi”: Nhà bếp nên đặt ở phía tây nam hoặc phía tây đối với nhà riêng khi huyền quan là phương nam thì nhà bếp đặt ở phía đông là tốt nhất.

NHÀ HƯỚNG TÍ

– Huyền quan – cửa vào “ vượng khí”: Nhà hướng tý thì huyền quan mở theo hướng tây nam sẽ có vượng khí. Nếu là nhà rieeng huyền quan cũng có thể mở theo hướng năm tức hướng chính của trước nhà.
– Nhà bếp – cửa ra của “suy khí”: Cho dù là nhà tập thể hay nhà riêng thì bếp đặt ở phía nam là tốt nhất sau nữa là phía đông.

NHÀ HƯỚNG QUÝ

– Huyền quan – cửa vào “vượng khí”: Khi hướng nhà là quý, huyền quan nên mở phương tây nam. Khác với hướng tý, cho dù là nhà tập thể hay nhà riêng, huyền quan chỉ có thể mở theo phương tây nam, phải hết sức chú ý điều đó.
– Nhà bếp – cửa ra của “ suy khí”: Nhà bếp đặt ở phía đông là tốt nhất, sau nữa là phía nam. Nếu là nhà riêng thì bếp đặt ở phía nam.

NHÀ HƯỚNG SỬU

– Huyền quan – cửa vào “ vượng khí”: Nhà hướng sửu huyền quan nên mở ở phía nam của nhà. Song khác với nhà tập thể, nếu nhà riêng thì huyền quan nên mở ở mặt chính của ngôi nhà ( là phương tây nam).
– Nhà bếp – cửa ra của “ suy khí”: cho dù là nhà tập thể hay nhà riêng, bếp đều nên ở phía đông nhà.

NHÀ HƯỚNG CẤN

– Huyền quan – cửa vào “vượng khí”: nhà hướng cấn huyền quan có thể mở hướng phương nam hoặc phương tây nam. Ngoài ra đối với nhà riêng thì có thể mở phương nam hoặc ở phương tây.
– Nhà bếp – cửa ra của “suy khí”: Nhà bếp có thể đặt ở phía nam, phía tây nam hoặc phía tây bắc. nhà riêng khi huyền quan mở ở phía nam thì nhà bếp đặt ở phía tây nam hoặc phía tây bắc. nếu huyền quan mở ở phía tây thì nhà bếp đặt ở phía nam, đó là tổ hợp tốt nhất.

NHÀ HƯỚNG DẦN

– Huyền quan – cửa vào của “vượng khí”: Nhà hướng dần huyền quan mở ở phía nam hoặc phía tây nam. Nếu nhà riêng thì ngoài phía nam còn có thể mở ở phía tây.
– Nhà bếp – cửa ra của “suy khí”: Nhà bếp có thể đặt ở phía nam, phái tây nam hoặc phía tây bắc đều được. Đối với nhà riêng nếu huyền quan mở ở phía nam thì nhà bếp nên đặt phía tây bắc, nếu huyền quan mở ở phía tây thì nhà bếp đặt ở phía nam là tốt nhất.

NHÀ HƯỚNG GIÁP

– Huyền quan – cửa vào của “vượng khí”: Nhà hướng giáp huyền quan mở ở phía tây bắc, hướng này vốn có nghĩa là được cấp trên hoặc người bậc trên giúp đỡ, hoặc đột nhiên gặp dịp may. Nếu là nhà riêng thì không phải là phương tây bắc mà là phương tây hoặc phương tây nam
– Nhà bếp – cửa ra của “suy khí”: Cho dù là nhà tập thể hay nhà riêng, nhà bếp đều nên đặt ở phía bắc hoặc phía nam, trong đó phía nam tốt hơn.

NHÀ HƯỚNG MÃO

– Huyền quan – cửa vào của “vượng khí”: nhà hướng mão huyền quan nên mở ở phía tây nam. Nếu là nhà riêng huyền quan cũng có thể mở ở phía tây, song khi đó nếu đứng trước nhà nhìn ra thấy có đường đi hoặc có kênh, rạch thì sẽ chuốc lấy suy khí cho nên phải đặc biệt chú ý điều đó.
– Nhà bếp – cửa ra của “ suy khí”: cho dù nhà tập thể hay nhà riêng, nhà bếp ở phía bắc thì vượng khí sẽ thay thế suy khí thuận lợi, do đó ngôi nhà có vận khí rất mạnh.

NHÀ HƯỚNG ẤT

– Huyền quan – cửa vào của “vượng khí”: Nhà hướng ất huyền quan nên mở ở phía tây bắc. Nếu là nhà riêng thì huyền quan ở phía tây hoặc tây nam.
– Nhà bếp – cửa ra của “suy khí”: Cho dù là nhà tập thể hay nhà riêng, nhà bếp đặt ở phía bắc là lý tưởng nhất. vượng khí từ huyền quan đi vào phòng đồng thời cũng đẩy suy khí đi ra.

NHÀ HƯỚNG THÌN

– Huyền quan – cửa vào của” vượng khí”: Nhà hướng thìn huyền quan chỉ có thể mở ở phía bắc. song đối với nhà riêng thì huyền quan nên mở ở phía tây.
– Nhà bếp – cửa ra của “suy khí”: Nhà bếp nếu đặt ở phía nam hoặc phía đông bắc thì khí trong nhà sẽ lưu thông, nên có thể hút vượng khí mạnh, do đó nhà có vận khí tốt. Nếu là nhà riêng, mà huyền quan mở phía tây, nhà bếp đặt ở phía bắc là tổ hợp tốt nhất.

Xem thêm: Đặt bếp nhà bạn như thế nào cho phù hợp phong thủy (P2)

Xem thêm: 12 điều kiêng kỵ ở phòng bếp

Xem thêm: Phong thủy bếp những vị trí trong nhà không nên đặt bếp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *